เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง ชีวิตประจำวันของเรา 2024

เทคโนโลยี AI : ช่วยตรวจมะเร็งแม่นยำกว่ามนุษย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษา

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนำ AI มาใช้ตรวจรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ผลปรากฏว่า AI สามารถตรวจพบโรคมะเร็งได้แม่นยำกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึง 95% และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ 50%

AI ทำงานโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย CT Scan โดยใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อน อัลกอริทึมนี้สามารถเรียนรู้รูปแบบของเซลล์มะเร็งและแยกแยะออกจากเซลล์ปกติได้ ส่งผลให้ AI สามารถตรวจพบโรคมะเร็งได้แม่นยำกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมักเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ประมาณ 20%

นอกจากนี้ AI ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ โดย AI สามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลให้แพทย์สามารถใช้เวลาในการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น และสามารถลดความจำเป็นในการส่งตรวจเพิ่มเติม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้

เทคโนโลยี AI นี้ คาดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในอนาคต เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาประหยัดยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมสื่อสาร ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น

บริษัทแห่งหนึ่งนำเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารมาใช้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดาวเทียมสื่อสารสามารถส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ โดยไม่ต้องอาศัยสายเคเบิลหรือเสาสัญญาณโทรคมนาคม ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล หรือการศึกษาออนไลน์

นอกจากนี้ ดาวเทียมสื่อสารยังสามารถนำมาใช้เพื่อให้บริการโทรทัศน์ วิทยุ หรือบริการอื่นๆ อีกด้วย

เทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารนี้ คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ห่างไกลในอนาคต

เทคโนโลยีการแพทย์: เทคโนโลยีการพิมพ์อวัยวะ ช่วยผู้ป่วยไม่ต้องรอรับบริจาค

บริษัทแห่งหนึ่งนำเทคโนโลยีการพิมพ์อวัยวะมาใช้พิมพ์อวัยวะมนุษย์ทดแทนอวัยวะที่เสียหายหรือล้มเหลว ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอรับบริจาคอวัยวะจากผู้อื่น

เทคโนโลยีการพิมพ์อวัยวะ อาศัยหลักการของการสร้างอวัยวะจากเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) เซลล์ต้นกำเนิดสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ของร่างกายได้ เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์กระดูก เป็นต้น

บริษัทดังกล่าวได้พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อวัยวะที่สามารถพิมพ์อวัยวะมนุษย์ได้หลายประเภท เช่น หัวใจ ตับ ไต เป็นต้น เทคโนโลยีนี้ คาดว่าจะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจล้มเหลว และโรคอื่นๆ ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *