โหลดฟรี ซ่อมแซ่มไฟล์ Windows ที่เสียหายได้ต้อง ComboFix ที่นี่เลย

เคยไหมเวลาคลิกขวาแล้ว ชอบเด้ง Error หรือ เข้า Control Panel ไม่ได้ ตัวนี้เลยช่วยได้แน่ ComboFix สำหรับ Windows XP,7,8 ( 32/64 Bit ) สูงกว่านี้ไม่ได้นะ… Read more