โหลดฟรี ซ่อมแซ่มไฟล์ Windows ที่เสียหายได้ต้อง ComboFix ที่นี่เลย

เคยไหมเวลาคลิกขวาแล้ว ชอบเด้ง Error หรือ เข้า Control Panel ไม่ได้ ตัวนี้เลยช่วยได้แน่ ComboFix สำหรับ Windows XP,7,8 ( 32/64 Bit ) สูงกว่านี้ไม่ได้นะ… Read more

โหลดฟรี โปรแกรมง่าย Microsoft Office 2010 (64 Bit) ต้องมาที่นี่

โหลดโปรแกรมง่าย Microsoft Office 2010 (64 Bit) ต้องมาที่นี่เลย ปลอดภัย 100% เหมาะสำหรับสเปคเครื่องที่ดัพิสำควรไม่เช่นนั้นคอมฯ จะอืด ๆ นะครับผ่านการทดล… Read more

โปรแกรมฟรี Adobe Acrobat 8 Pro Free ดาวน์โหลดแล้วที่พร้อมวิธีติดตั้ง

โปรแกรม Adobe Acrobat 8 Pro Free เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์และแก้ไข PDF ให้สามารถใช้งานได้ สามารถดาวน์โหลดแล้ว พร้อมวิธีติดตั้งใช้ได้แน่นอน 100% ครับกา… Read more