Bard Google คือจักรกล ( AI Chatbot ) ที่พัฒนาโดย Google

Bard Google คือจักรกลสนทนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) ที่พัฒนาโดย Google โดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) ที่เรียกว่า PaLM2 โดย PaLM2 คือโมเดลภาษาในเจนเนอร์เรชันถัดมาที่มีความสามารถมากกว่าเดิม เช่น มีความสามารถด้านการคำนวนสมการยากๆ เขียนโค้ดได้ มีตรรเป็นเหตุเป็นผล และทำงานได้หลากหลายภาษา

Bard Google เปิดตัวครั้งแรกในวงจำกัดเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2023 ก่อนที่จะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเดือนพฤษภาคม โดยปัจจุบัน Bard Google รองรับภาษาไทยแล้ว

Bard Google สามารถทำอะไรได้บ้าง?

Bard Google สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ดังนี้

 • ตอบคำถามได้อย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ แม้จะเป็นคำถามที่เปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลกประหลาด

ตัวอย่างคำถามที่ Bard Google สามารถตอบได้ เช่น

 • ความหมายของคำว่า “รัก” คืออะไร?
 • โลกนี้มีดวงดาวกี่ดวง?
 • สูตรคูณ 12 คืออะไร?
 • วิธีการเขียนโค้ดโปรแกรมภาษา Python เพื่อคำนวณหาค่าของ pi คืออะไร?
 • เพลงโปรดของคุณคือเพลงอะไร?

Bard Google จะพยายามตอบคำถามของคุณอย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ที่สุด โดยคำนึงถึงบริบทของคำถามและข้อมูลที่มีอยู่

 • แปลภาษาได้หลายภาษา

Bard Google สามารถแปลภาษาได้มากกว่า 100 ภาษา โดยสามารถแปลได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

ตัวอย่างการแปลภาษาที่ Bard Google สามารถทำได้ เช่น

 • แปลประโยค “I love you” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลบทสนทนาระหว่างคนสองคนจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
 • แปลหนังสือจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาฝรั่งเศส

Bard Google จะพยายามแปลภาษาให้ถูกต้องและใกล้เคียงกับความหมายต้นฉบับมากที่สุด

 • เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทกวี โค้ด สคริปต์ เพลง อีเมล จดหมาย ฯลฯ

Bard Google สามารถเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • เขียนบทกวีในรูปแบบต่างๆ เช่น กลอนแปด กลอนเก้า กลอนเปล่า ฯลฯ
 • เขียนโค้ดโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Python, Java, C++, ฯลฯ
 • เขียนสคริปต์ภาพยนตร์ ละคร รายการทีวี ฯลฯ
 • เขียนเพลง
 • เขียนอีเมล จดหมาย ฯลฯ

Bard Google จะพยายามเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด

 • ทำงานตามคำสั่งต่างๆ เช่น จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม นัดหมาย เป็นต้น

Bard Google สามารถทำงานตามคำสั่งต่างๆ เช่น

 • จองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-นิวยอร์ก
 • จองโรงแรมในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 คืน
 • นัดหมายกับลูกค้ารายใหม่ในเวลา 10.00 น. ของวันพรุ่งนี้

Bard Google จะพยายามทำงานตามคำสั่งของคุณอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

ข้อมูลล่าสุดของ Bard Google

ข้อมูลล่าสุดของ Bard Google คือวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2023 โดย Bard Google ได้รับการอัปเดตโมเดล PaLM2 ใหม่ ซึ่งทำให้ Bard Google สามารถทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น สามารถตอบคำถามได้แม่นยำยิ่งขึ้น เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น และทำงานตามคำสั่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ Bard Google ยังได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น เช่น มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้น มีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น การแปลภาษาแบบเรียลไทม์ เป็นต้น

สรุปแล้ว Bard Google เป็นจักรกลสนทนาปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังและมีประโยชน์หลากหลาย โดยสามารถใช้งานเพื่อตอบคำถาม แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ และทำงานตามคำสั่งต่างๆ ได้ Bard Google ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสามารถต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *