นอกจาก ธุรกิจแฟรนไชส์ แล้ว มีธุรกิจรูปแบบไหนอีก ในปี 2024

หากคุณกำลังมองหาแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจและไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว คุณสามารถพิจารณาได้หลากหลายแบบและรูปแบบ เช่น Social Enterprise , Modern Business ,Change-oriented Business

1.แบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE): คือ กิจการที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น

2.ธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business) คือ ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าสูงขึ้น และมีการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้น เช่น การใช้งานแอปพลิเคชัน หรือการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain

3.ธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change-oriented Business) คือ ธุรกิจที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าสูงขึ้น

Blockdit : Longderndo
Facebook : LongDernDoDotCom
ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกด Follow & Share ใน Blockdit Longderndo
เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *