แนะนำ 5 ธุรกิจ ไหนจะเติบโตในอนาคตมีแววเป็นไปได้สูง

คาดการณ์จากปี 2021 และ 2023 จะมี 5 ธุรกิจไหนจะเติบโตในอนาคต 2024 อีกบ้าง

  1. การเรียนการสอนออนไลน์และการอบรม: การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์และการให้บริการอบรมทางออนไลน์มีความเพิ่มขึ้น. มีการใช้เทคโนโลยี AI ในการปรับปรุงกระบวนการการเรียนรู้, การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์, และแพลตฟอร์มการทดสอบแบบออนไลน์.
  2. การให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการด้านสุขภาพ, เช่น การให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์, แพลตฟอร์มการติดตามสุขภาพของผู้คน, และการใช้ข้อมูลดิจิทัลในการวิเคราะห์สุขภาพ.
  3. การพัฒนาในด้านการเงินและการชำระเงิน: การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการปรับปรุงความปลอดภัยของการทำธุรกรรมการเงิน, การพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัล, และการทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัล.
  4. การให้บริการในด้านการออกกำลังกายและสุขภาพ: การใช้เทคโนโลยีแสนสิริในการตรวจวัดกิจกรรมทางกาย, แพลตฟอร์มการสร้างแผนการออกกำลังกายและการติดตามผลลัพธ์ของการออกกำลังกาย.
  5. การพัฒนาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต: การนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และการทำงานร่วมกันระหว่างระบบอัตโนมัติ (Industry 4.0) ในการพัฒนากระบวนการการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของทางเลือกที่เติบโตและพัฒนาในอนาคตในแวดวงของเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชื่อมโยง. การสำรวจตลาด, การติดตามแนวโน้มในวงการ, และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและปรับตัวตามเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *