ขวดหมึก (สีเหลือง) รุ่น C13T00V400

    Description

    Epson ขวดหมึก (สีเหลือง) รุ่น C13T00V400 ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Epson โดยเฉพาะ เป็นหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ใช้พิมพ์ได้ทั้งงานเอกสารและรูปภาพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *