จอยเกมส์ไร้สาย (สีเงิน) รุ่น Gamepad F710

    Description

    Logitech รุ่น Gamepad F710 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4 GHZ เล่นเกมได้อย่างอิสระ ปลอดจากสายเชื่อมต่อ เพียงแค่เสียบตัวรับสัญญาณขนาดเล็กไว้ในพอร์ต USB เพื่อการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว 2.4 GHz ปราศจากความล่าช้า สัญญาณขาดหาย หรือสัญญาณรบกวน

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *