ตลับหมึก (สี Tri-Colour) รุ่น CL-57CL

    Description

    CANON ตลับหมึก รุ่น CL-57CL มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน และสามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งงานเอกสารและรูปภาพได้เป็นอย่างดี

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *