รางปลั๊กไฟ (3 ช่อง, 2 USB, 3 เมตร, สีขาว) รุ่น H5133-WH

    Description

    ซื้อ ANITECH รางปลั๊กไฟ (3 ช่อง, 2 USB, 3 เมตร, สีขาว) รุ่น H5133-WH ปลั๊กไฟคุณภาพดี ราคาพิเศษที่ Powerbuy|ANITECH รางปลั๊กไฟ (3 ช่อง, 2 USB, 3 เมตร, สีขาว) รุ่น H5133-WH ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 – 2549 รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *