สาย HDMI version 1.4 (3 เมตร) รุ่น HDMI FLAT 3 M.

    Description

    สาย HDMI version 1.4 (3 เมตร ) รุ่น HDMI FLAT 3 M. by MOVADA าย HDMI จาก MOVODA เวอร์ชั่น 1.4 รองรับสัญญาณระดับ 1080P สายมีความยาว 3 เมตร เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับพอร์ต HDMI เช่น โทรทัศน์ จอมอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ค เป็นต้น

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *