หมึกพิมพ์ (สีเหลือง) รุ่น C13T06G400

    Description

    หมึกพิมพ์สีเหลืองจาก EPSON C13T06G400 ได้รับการออกแบบมาสำหรับปริ้นเตอร์รุ่น L15150 และ L15160 สามารถพิมพ์เอกสารได้สูงสุด 6000 หน้า

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *