หูฟังเกมมิ่ง (สี Black) รุ่น HP-832

    Description

    Signo หูฟังเกม (สี Black) รุ่น HP-832 | หูฟังเกมมิ่ง Signo มีไฟ RGB ที่หูฟัง มีรีโมทควบคุมความดัง,ไมค์,ไฟ พร้อมโปรแกรม 7.1 ขนาดไดร์เวอร์ 50 มม.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *