อะแดปเตอร์มัลติพอร์ต USB-C (สีดำ) รุ่น AVC004BTBK

    Description

    อะแดปเตอร์มัลติพอร์ต USB-C มีพอรต์รองรับสำหรับการฉายเนื้ิอหาต่าง ๆ มากมาย Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA, 4K HDMI เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุม

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *