แฟลชไดรฟ์ (128 GB) รุ่น SDCZ410-128G-G46

    Description

    บันทึกข้อมูลที่สำคัญไม่ให้สูญหายด้วยแฟลชไดร์ฟ์ SanDisk? Ultra Shift? ซึ่งมาพร้อมความเร็วในการอ่านมากถึง 100 MB/s และความจุมากถึง 128 GB

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *