แฟลชไดรฟ์ (32GB, สีดำ) รุ่น SDCZ460-032G-G46

    Description

    ช้อป SANDISK แฟลชไดรฟ์ Type-C ความจุ 32GB, สีดำ รุ่น SDCZ460-032G-G46, สามารถจัดเก็บและถ่ายโอนรูปถ่าย วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *