แฟลชไดร์ฟ Ultra Flair USB 3.0 (128GB) รุ่น SDCZ73_128G_G46

    Description

    Sandisk แฟลชไดร์ฟ (128GB) รุ่น SDCZ73_128G_G46 ใช้เวลารอน้อยลง ย้ายไฟล์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงสุด 150MB/s ซึ่งมีความเร็วกกว่าแฟลชไดร์ฟ USB 2.0 ทั่วไปถึง 15 เท่า

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *