แอคเซสพอยต์ (สีดำ) รุ่น AP5

    Description

    Tenda แอคเซสพอยต์ (สีดำ) รุ่น AP5 ทำหน้าที่กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีการกระจายสัญญาณโดยรอบกล่าวคือเป็นการสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่ายแลน (Lan) ได้ง่ายที่สุด

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *